Privacybeleid BrightCampaigns

BrightCampaigns is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71124527

BrightCampaigns respecteert de privacy van gebruikers van de website en de software van BrightCampaigns en hanteert dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verschaft wordt door BrightCampaigns zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren, of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens, per 1 mei 2018- AVG. Welke gegevens kan BrightCampaigns van u vragen en verzamelen? De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft BrightCampaigns inzicht in uw gebruik van BrightCampaigns, zoals de datum en tijd van uw bezoek van de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht en het gebruik van uw account.

Waarvoor kan BrightCampaigns uw verzamelde gegevens verder gebruiken? BrightCampaigns kan de verzamelde gegevens gebruiken voor het benaderen van (potentiële) klanten en partners over belangrijke ontwikkelingen binnen marketing automation, nieuwe producten en diensten van BrightCampaigns, commerciële aanbiedingen en marktonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, streng beveiligd, systeem voor klantenbeheer. BrightCampaigns zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij BrightCampaigns daartoe wettelijk wordt verplicht. Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te passen en/of te wijzigen, dient u contact op te nemen met BrightCampaigns. BrightCampaigns zal vervolgens de aanpassingen / wijzigingen doorvoeren. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens.

BrightCampaigns houdt haar klanten op de hoogte via e-mail communicatie. Indien u geen e-mail communicatie vanuit BrightCampaigns meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden, hetzij via de aanwezige afmeld functie in de betreffende e-mail, hetzij via een reply op het betreffende email adres van de afzender.

BrightCampaigns wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BrightCampaigns heeft hier geen invloed op.

BrightCampaigns houdt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde aan te passen. Wijzigingen vind u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 27 maart 2018.. Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van BrightCampaigns, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

BrightCampaigns
T | +31 (0) 85 30 33 415

E | info@brightcampaigns.com